Vijf belangrijke uitvaart-trends

In deze tijd verandert er veel op alle gebied. Ook uitvaarten zijn ten opzichte van een aantal jaar geleden flink veranderd. Oude tradities sluiten niet altijd aan bij het gevoel van deze tijd, sprekers hebben behoefte aan een eigen vorm voor hun rouwspeech en de bezoekers worden meer betrokken in bepaalde rituelen. Zo mag er best moderne muziek gedraaid worden in de kerk terwijl dit nog niet zo lang geleden geheel onacceptabel was.

Ook andere traditionele aspecten aan een uitvaart zijn tegenwoordig veranderd. De uitvaartbranche gebruikt nu vaak de term ‘persoonlijke uitvaart’. Daarmee wordt gesuggereerd dat een uitvaart ook onpersoonlijk zou kunnen zijn. Het persoonlijke zit echter vooral in de eigen invulling van de vormen, de rituelen en de speeches. Het verlies van je man, je moeder, je partner, je kind is immers altijd een hoogst persoonlijke aangelegenheid. Ook als je kiest voor een traditionele invulling van de uitvaart. We zien dat het uitgangspunt niet langer is ‘wat gebruikelijk is of wat hoort’, maar ‘wat vinden wij belangrijk en wat past bij deze persoon, bij ons en in deze situatie….’. Nabestaanden willen meer zelf regelen en hebben eigen wensen voor de plechtigheid. Een goede uitvaartonderneming staat hier uiteraard voor open.

Zwart verdwijnt

De tijd waarin je enkel in een zwart (mantel)pak en een hoed naar een begrafenis kon is echt voorbij. Tegenwoordig zien we ook uitvaarten in andere kleuren. Er zijn zelfs uitvaarten waar al op de uitnodiging staat dat iedereen in een speciale kleur kan komen. Men wil hiermee het sombere zwart weglaten en de overledene herdenken op een kleurrijke manier die meer past bij de betreffende. Ook wordt er steeds vaker kleur aangebracht op de kist en in de rouwkaart om ervoor te zorgen dat de uitvaart steeds beter aansluit bij het eigen gevoel.

Begraven op een natuurbegraafplaats

Steeds meer mensen hebben de behoefte aan een duurzame en eigentijdse manier van begraven. Daarom zijn er de afgelopen jaren in het hele land natuurbegraafplaatsen opgericht. Dit zijn terreinen waar mensen begraven worden en waar de natuur haar gang mag gaan. Er zijn geen grafmonumenten en de nabestaanden krijgen niet met grafonderhoud. het zijn mooie in de natuur gelegen locaties verspreid over heel Nederland, onder meer in samenwerking met Natuurmonumenten. Op natuurbegraafplaatsen wordt de zekerheid geboden van eeuwigdurend grafrecht. De kosten voor een natuurlijk graf zijn globaal genomen niet veel hoger dan een regulier graf. Op dit moment zijn er een tiental natuurbegraafplaatsen in Nederland. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact opnemen met Natuurbegraven Nederland (NBN).

Afscheidsbijeenkomst op een bijzondere locatie

Het theehuis waar moeder graag kwam, een cultureel centrum, een plek aan het strand of de eigen tuin. Het zijn voorbeelden van plaatsen die steeds vaker worden gekozen als locatie voor een afscheidsbijeenkomst. Door de locatie zelf wordt er al snel een eigen sfeer gecreëerd. Er zijn minder beladen herinneringen aan de locatie en herinneringen kunnen makkelijk stromen. Daarnaast is er vaak ook minder tijdsdruk en beladenheid. Nadelen zijn onder meer dat er qua ondersteuning soms wat minder mogelijk is (denk aan speciale baar, catering, muziek en videomogelijkheden). Ook wordt de locatie in de toekomst meer gekoppeld aan dit speciale moment. Na de plechtigheid wordt de overledene op een andere plek begraven of, al dan niet begeleid door de directe familie, naar het crematorium gebracht. Daar vindt dan bijvoorbeeld een sobere crematie plaats.

Groeiende vraag naar een ecologische uitvaartproducten

De laatste jaren zien we een toenemende vraag naar milieubewuste uitvaarten. Niet alleen milieuvriendelijke uitvaartkisten, maar ook milieuvriendelijk drukwerk, vervoer en zelfs bloemkeuze heeft steeds meer de voorkeur. De term ‘ecologische uitvaart’ suggereert dat gewoon begraven of cremeren slecht voor het milieu zou zijn. Hoewel er zonder meer nadelen kleven aan begraven en cremeren, gaat het niet om een enorme milieubelasting. Begraven kan bodem en water ter plaatse verontreinigen.

De meeste verontreiniging is te wijten aan een aantal verontreinigende stoffen die we in ons lichaam mee dragen. Te denken valt aan vullingen, protheses en in het lichaamsweefsel opgeslagen verontreinigingen zoals dioxines, cadmium en lood. Daarnaast is vooral het materiaal waaruit de kist wordt vervaardigd van belang. Zo zijn er steeds meer modellen Eco uitvaartkisten; kisten van gerecycled karton bijvoorbeeld, of van gedroogde bananenbomen of bamboe. Allemaal volledig natuurlijk afbreekbaar. En vaak nog goedkoper ook bovendien. Al blijft cremeren de allergoedkoopste optie.

Je eigen toespraak op je eigen uitvaart

Niet alleen over de muziek of over de gasten, ook over de toespraak op hun eigen begrafenis willen steeds meer mensen iets te zeggen hebben. Ze willen niet alleen bepalen of er een plakje cake komt, een kroket of een borrel maar ze willen ook vooraf nadenken over de muziek, de gedichten en het beeldmateriaal. Na het schrijven van de eigen rouwcirculaire is het nadenken over de juiste afscheidswoorden een logische volgende stap.

Steeds vaker grijpen mensen daarom ook zelf naar de computer om hun eigen rouw speech te schrijven. Alleenstaanden bijvoorbeeld vragen zich af wie de speech gaat regelen als zij er niet meer zijn en willen daar zelf grip op houden. Anderen ‘zelfschrijvers’ vinden de druk voor de nabestaanden te groot en willen hen niet met een toespraak opzadelen.

Geplaatst in Geen categorie.