meer ouderen, minder overledenen.

Minder overledenen, meer honderdjarigen

Het aantal overledenen lag in 2014 tweeduizend lager dan in 2013. Per saldo zijn er dus het afgelopen jaar minder mensen overleden. Vooral aan het begin van het jaar was het sterftecijfer laag. In de laatste maanden van het jaar overleden naar verhouding veel mensen. De hoge sterfte hield ook in januari 2015 nog aan. In dezelfde periode was sprake van een griepepidemie. In welke mate deze epidemie ook echt slachtoffers heeft gevraagd en dus bijdraagt aan de hoge sterftecijfers is nog onduidelijk.

Per saldo kennen we per oktober 2014 in Nederland bijna 2.200 inwoners van 100 jaar of ouder, ruim tweemaal zoveel als op 1 januari 2000. Tot 2025 wordt opnieuw een verdubbeling verwacht van het aantal eeuwelingen. Deze toename kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan dalende sterftecijfers op gevorderde leeftijd. Uit tal van onderzoeken blijkt dat 100-plussers opvallend gezond zijn en weinig kampen met chronische ouderdomsziekten. Zo overlijdt minder dan een op de twintig aan kanker.

Honderdplussers vormen daarmee de snelst groeiende leeftijdsgroep in onze samenleving. Naar verwachting zullen er in ons land in 2025 ongeveer 4.500 100-plussers zijn.

Overigens liep in 2014 het aantal geboorten voor het eerst weer op. Hier lijkt sprake van een inhaalslag: vrouwen die door de ongunstige economische situatie het krijgen van babies juist uitstelden, beginnen nu op een wat latere leeftijd aan kinderen. Vooral het aantal vrouwen van boven de dertig dat een kind kreeg, was in 2014 hoog.

Geplaatst in Geen categorie.