Kosten uitvaart

Kosten uitvaart een groot probleem

Een derde van de Nederlanders ziet geen enkele mogelijkheid om de kosten van de uitvaart van een familielid binnen de redelijke termijn van een maand te kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van GfK onder 56.103 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

De kosten van een uitvaart bedragen al snel € 8.000,-. Op de vraag of men als nabestaande deze kosten binnen een betalingstermijn van 30 dagen zou kunnen betalen als een dierbare overlijdt, geeft 29% van de ondervraagden aan hiervoor geen enkele mogelijkheid te zien. 12% geeft aan het bedrag niet zelf te kunnen betalen, maar verwacht wel het geld op andere wijze bij elkaar te krijgen. In totaal denkt 42% van de mensen dat zij niet, of alleen met hulp van anderen, de kosten van de uitvaart zal kunnen betalen. Toch heeft zo’n 30% van de Nederlanders zelf ook geen uitvaartverzekering.
Uit het onderzoek blijkt dat met name lager opgeleiden een probleem hebben; maar liefst 39% van de respondenten in deze categorie zegt geen mogelijkheid te zien om het bedrag bij elkaar te krijgen.

Wilt u zelf een inschatting maken van alle bijkomende kosten, kijk dan op de online kostencalculator.
Wilt u op voorhand kritisch een aantal offertes naast elkaar leggen, dan kan dat op de site Uitvaartmarkt.nl.

Overigens geldt in Nederland dat wie overlijdt en geen familie én geen geld voor een uitvaart heeft, toch een nette uitvaart krijgt. De gemeente waar de overledene woonde regelt en betaalt een eenvoudige uitvaart, meestal een begrafenis in een algemeen graf. Als bekend was dat de overledene per se wilde worden gecremeerd, wordt die uitdrukkelijke (iets duurdere) wens gehonoreerd.

Geplaatst in uitvaarnieuws.