Een eeuw omschreven

Naast het verzamelen van de persoonlijke herinneringen en ervaringen kan het helpen om ook de periodes te benoemen waarin iemand is opgeroeid. iemand die vlak na de oorlog is opgegroeid kent immers andere omstandigheden en een andere tijdgeest dan iemand uit de jaren twintig of juist de jaren zestig. Zijn er belangrijke nationale of lokale evenementen die hem of haar hebben getekend? (Een wereldoorlog, een natuurramp, een economische crisis, sociale onrust, ...). Ook plaatselijk of regionaal kunnen er ingrijpende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Denk maar aan de Bijlmerramp die lokaal nog steeds impact heeft of recente aardbevingen in Noordoost-Groningen. Aan de hand van een vijftal tijdvakken beschrijven we kort enkele elementen van de Nederlandse en internationale gebeurtenissen.

Uiteraard is het niet nodig dit stukje geschiedenisles mee te nemen in uw speech. Maar wellicht kan het helpen nog eens na te denken over de periode waarin iemand is opgegroeid of kan het u op een anekdote brengen die kenmerkend is.