Nieuwe opzet uitgaven uitvaartspeech.nl

Tijden veranderen en ook de vragen rond het schrijven van een pakkende uitvaartspeech gaan met de tijd mee. In gesprekken met nabestaanden en met gebruikers van de uitgaven, bleek dat er behoefte was een duidelijker indeling van de vele hoeveel materiaal. Sommige mensen hebben alleen behoefte aan een duidelijke schrijfhulp; hulp bij het opdiepen van herinneringen en een steun bij het zoeken naar structuur. De inspiratie komt voor sommige sprekers dan ‘als vanzelf’.

Bij anderen is er juist behoefte aan wat ondersteuning in de vorm van mogelijke inhoud. Wat zijn passende gedichten, wie kent nog een mooi origineel lied dat pas bij de overledene. En sommigen helpt het als ze enkel voorbeeld speeches doorlezen om zo de eigen toon te vinden. Juist in de korte tijd die er is tussen het overlijden en het uitspreken van de rede, zoek je naar zinnen die de betekenis uitdrukken van het leven van de overledene. Dan helpt het om rustig gedichten door te nemen, misschien alvast wat muziek op te zetten en zo te zoeken naar woorden die eigenlijk altijd letterlijk te kort schieten.

Om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften, zijn er nu op uitvaartspeech.nl drie verschillende uitgaven beschikbaar; de schrijfhulp, de inhoudshulp en de volledige uitgave. De eerste twee zijn los te koop en wanneer er behoefte is aan alle informatie kan met korting de verzamelde bundel worden aangeschaft. Aanschaf van de verschillende uitgaven kan hier.

zeebodem uitvaart duikvaart

uitvaart naar de zeebodem

Najade Uitvaarten uit Nijmegen is een nieuwe wijze van afscheid nemen gestart onder de naam Duikvaart. Hierbij wordt de overledene vooraf herdacht waarna de as in een oplosbare urn in de waterbodem begraven. Deze zal in de loop van de tijd geheel oplossen en de as zal langzaam in het water terecht komen. Dit is mogelijk vanaf de waterkant of vanaf een schip. In beide gevallen gaat een professionele duiker met de urn te water. Nabestaanden met duikervaring kunnen de duikvaart begeleiden. In overleg wordt een persoonlijk programma voor de duikvaart samengesteld. De begraving onder water duurt ongeveer een kwartier. Door de inzet van een onderwatercamera is de duikvaart ook boven water ‘live’ te volgen.

Irene van Dongen van Najade Uitvaarten: “Met een duikvaart geef je de as van een overledene een vaste, laatste bestemming in een rivier, recreatieplas of in zee. Dat is interessant voor mensen die bijvoorbeeld altijd aan het water hebben gewoond of gewerkt.” Voor deze nieuwe vorm hebben Najade Uitvaarten en Aqua-Omega een samenwerkingsovereenkomst getekend. Aqua-Omega neemt als exclusieve partner de duikvaart op in zijn assortiment, terwijl Najade Uitvaarten zorgt voor de begeleiding van de nabestaanden.

Steen spreken over uitvaart

Bespreken uitvaartwensen blijft lastig

Praten over de uitvaart is nog steeds een beladen onderwerp in Nederlandse huiskamers. En toch, dood gaan we allemaal. Zoveel weten we zeker. Sommige mensen weten dat ze niet lang meer te leven hebben. Voor anderen speelt doodgaan (bijna) niet in het dagelijks leven. Maar bijna iedereen vindt het moeilijk om erover te praten. "De mens is als de dood voor de dood.” Aldus hersenonderzoeker Dick Swaab. Als knipoog naar de discussie over de noodzaak van een inburgeringscursus, pleitte hij al in 2002 in de Gezondheidsraad voor een verplichte 'Uitburgeringscursus' voor alle Nederlanders.

Vorige week kwamen de eerste resultaten naar buiten van de Yarden Afscheidsmonitor. Hieruit blijkt dat het regelen van een uitvaart onnodig zwaar is door het ontbreken van duidelijke uitvaartwensen. Slechts 20% van de respondenten heeft een lijstje opgesteld met de eigen uitvaartwensen. Ruim 20% heeft geen enkel idee over wat er straks met zijn lichaam moet gebeuren. Hoewel steeds meer wordt beweerd dat op de dood geen taboe meer rust, is de praktijk toch vaak weerbarstiger. In de media neemt de aandacht voor het levenseinde zienderogen weliswaar toe. De kijkcijfers zijn hoog. We zien in programma’s als Over mijn lijk en De Kist hoe confrontatie met de dood leidt tot bezig zijn met het leven. Maar in de praktijk blijkt een open gesprek over uitvaartwensen nog steeds erg lastig.

Actief bezig zijn, geeft mensen het gevoel de touwtjes in handen te hebben. We halen kracht en energie uit handelen. Maar als jij of een van je naasten ernstig ziek is, kan in actie komen juist confronterend zijn. Toch kan het voor jezelf of voor je naasten veel rust opleveren als je de zaken geregeld hebt zoals jij ze graag geregeld ziet. Hiervoor bestaat een online checklist waarmee je alles voor jezelf en de famile rustig op een rij kan zetten. Met anderen vervolgens hierover van gedachten wisselen kan inspirerend en informatief zijn: bespreekbaar maken wat je moeilijk vindt, waar je tegenop ziet; een beeld vormen van je eigen uitvaart. Er kunnen allerlei vragen aan de orde komen: Wat past bij je? Wat hoort bij je? Wat vind je belangrijk?

Kosten uitvaart

Kosten uitvaart een groot probleem

Een derde van de Nederlanders ziet geen enkele mogelijkheid om de kosten van de uitvaart van een familielid binnen de redelijke termijn van een maand te kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van GfK onder 56.103 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

De kosten van een uitvaart bedragen al snel € 8.000,-. Op de vraag of men als nabestaande deze kosten binnen een betalingstermijn van 30 dagen zou kunnen betalen als een dierbare overlijdt, geeft 29% van de ondervraagden aan hiervoor geen enkele mogelijkheid te zien. 12% geeft aan het bedrag niet zelf te kunnen betalen, maar verwacht wel het geld op andere wijze bij elkaar te krijgen. In totaal denkt 42% van de mensen dat zij niet, of alleen met hulp van anderen, de kosten van de uitvaart zal kunnen betalen. Toch heeft zo’n 30% van de Nederlanders zelf ook geen uitvaartverzekering.
Uit het onderzoek blijkt dat met name lager opgeleiden een probleem hebben; maar liefst 39% van de respondenten in deze categorie zegt geen mogelijkheid te zien om het bedrag bij elkaar te krijgen.

Wilt u zelf een inschatting maken van alle bijkomende kosten, kijk dan op de online kostencalculator.
Wilt u op voorhand kritisch een aantal offertes naast elkaar leggen, dan kan dat op de site Uitvaartmarkt.nl.

Overigens geldt in Nederland dat wie overlijdt en geen familie én geen geld voor een uitvaart heeft, toch een nette uitvaart krijgt. De gemeente waar de overledene woonde regelt en betaalt een eenvoudige uitvaart, meestal een begrafenis in een algemeen graf. Als bekend was dat de overledene per se wilde worden gecremeerd, wordt die uitdrukkelijke (iets duurdere) wens gehonoreerd.

Uitvaartradio in de lucht

Er is weer een wereldprimeur voor Nederland binnen de uitvaartsector: een radiostation speciaal voor de uitvaartwereld. Ze hopen tot 12.000 luisteraars minstens per dag te trekken. De “Uitvaartomroep” uit Sint-Oedenrode is vandaag begonnen met uitzenden. De omroep verwacht met dagelijkse nieuwsbulletins, achtergrondreportages, informatieve rubrieken, felicitatie- en rouwdiensten.

In tegenstelling tot wat de naam van de omroep doet vermoeden worden de programma’s volgens initiatiefnemer en oprichter Hans Kuyper op een moderne en ongedwongen sfeer gepresenteerd. Alle uitgezonden programma’s – behalve de radiojournaals – zijn via de website terug te beluisteren.

Het heeft Kuyper drie jaar gekost om de omroep op te zetten. Inmiddels staat er een goedwerkende website www.uitvaartomroep.com en zit er een professionele redactie van drie journalisten. Verder werken tal van experts als advocaten, notarissen, fiscalisten, natuursteenhouwers en uitvaartondernemers mee aan de programma’s en rubrieken.