Informeler spreken steeds belangrijker

De wensen van Nederlanders rond de uitvaart zijn de laatste jaren fiks aan verandering onderhevig. Steeds meer Nederlanders kiezen voor een meer informele en ‘lossere’ uitvaart. Dit blijkt uit ons onderzoek naar de uitvaartwensen onder ruim 2.300 Nederlanders van Uitvaartverzekeringwijzer.

Natuurlijk, er zijn nog steeds veel verschillen in hoe mensen een uitvaart willen. Maar langzamerhand willen de meeste Nederlanders een meer informele uitvaart in een intieme setting en daarna een toost op het leven. Hierbij wordt gedacht aan een uitvaart waar een presentatie met foto’s wordt getoond, een wat lossere uitvaartspeech wordt gegeven door vrienden en de favoriete muziek van de overledene wordt afgespeeld. Ook gaven veel mensen aan dat de kleding tijdens de uitvaart niet meer persé zwart en heel netjes hoeft te zijn.

Tegenwoordig zien we meer uitvaarten op TV en social media. Recente voorbeelden van meer informele uitvaartspeeches zijn bijvoorbeeld de zorgvuldige speech van Barack Obama bij het overlijden van Nelson Mandela of de emotionele speech van George Bush bij de uitvaart van zijn vader, Bush sr. Voor mensen die spreken tijdens een uitvaart betekent dit dat ze minder in een strak protocol hoeven te denken. Ook tijdens deze belangrijke toespraak is er meer ruimte om jezelf te zijn, een eigen verhaal op te bouwen, misschien zelfs wat humor te gebruiken en zo de overledene mooi te herdenken.

Campagne gestart

Op 7 maart jl is campagne ‘Zullen we over de dood praten?’ gestart. Ruim 200 organisaties, bedrijven en ZZP-ers posten vanaf die dag campagne-uitingen op Facebook, Twitter, Instagram en andere social media waarin die vraag – Zullen we over de dood praten? - centraal staat. De campagne duurt drie weken.
De uitingen van de campagne zijn vrij eenvoudig en relatief luchtig: een foto van een situatie waarin een gesprek kan plaatsvinden met het uitnodigende tekstje ‘Zullen we over de dood praten?’ Met daaronder de pay off: ‘Ieder moment is een goed moment’.

In Nederland lijkt de uitvaart nauwelijks een taboe, gezien de openheid over euthanasie of tv-programma’s als ‘Over mijn lijk’. Toch wordt er nauwelijks over het (eigen) levenseinde gesproken in individuele kring: binnen relaties, binnen families. Terwijl een goed gesprek veel kan oplossen; praten over de dood, de uitvaart of het leven-na-de-dood helpt te focussen op de wezenlijke zaken, geeft het leven meer betekenis, vergroot je relativeringsvermogen, verkleint de kans op gecompliceerde rouw bij de nabestaanden en geeft rust op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van een ernstige ziekte. Overigens is ‘over de dood praten’ uiteraard een breed begrip. Het kan gaan over de uitvaart, hoe de uitvaart speech zal gaan of hoe er afscheid genomen wordt. Maar het kan ook gaan over de visie op het leven-na-de-dood, over palliatieve zorgverlening of over afscheid nemen. De campagne is opgezet door Bureau MORBidee. Voor meer informatie: bureaumorbidee@gmail.com (Mariska Overman/Rob Bruntink)

Vijf belangrijke uitvaart-trends

In deze tijd verandert er veel op alle gebied. Ook uitvaarten zijn ten opzichte van een aantal jaar geleden flink veranderd. Oude tradities sluiten niet altijd aan bij het gevoel van deze tijd, sprekers hebben behoefte aan een eigen vorm voor hun rouwspeech en de bezoekers worden meer betrokken in bepaalde rituelen. Zo mag er best moderne muziek gedraaid worden in de kerk terwijl dit nog niet zo lang geleden geheel onacceptabel was.

Ook andere traditionele aspecten aan een uitvaart zijn tegenwoordig veranderd. De uitvaartbranche gebruikt nu vaak de term ‘persoonlijke uitvaart’. Daarmee wordt gesuggereerd dat een uitvaart ook onpersoonlijk zou kunnen zijn. Het persoonlijke zit echter vooral in de eigen invulling van de vormen, de rituelen en de speeches. Het verlies van je man, je moeder, je partner, je kind is immers altijd een hoogst persoonlijke aangelegenheid. Ook als je kiest voor een traditionele invulling van de uitvaart. We zien dat het uitgangspunt niet langer is ‘wat gebruikelijk is of wat hoort’, maar ‘wat vinden wij belangrijk en wat past bij deze persoon, bij ons en in deze situatie….’. Nabestaanden willen meer zelf regelen en hebben eigen wensen voor de plechtigheid. Een goede uitvaartonderneming staat hier uiteraard voor open.

Zwart verdwijnt

De tijd waarin je enkel in een zwart (mantel)pak en een hoed naar een begrafenis kon is echt voorbij. Tegenwoordig zien we ook uitvaarten in andere kleuren. Er zijn zelfs uitvaarten waar al op de uitnodiging staat dat iedereen in een speciale kleur kan komen. Men wil hiermee het sombere zwart weglaten en de overledene herdenken op een kleurrijke manier die meer past bij de betreffende. Ook wordt er steeds vaker kleur aangebracht op de kist en in de rouwkaart om ervoor te zorgen dat de uitvaart steeds beter aansluit bij het eigen gevoel.

Begraven op een natuurbegraafplaats

Steeds meer mensen hebben de behoefte aan een duurzame en eigentijdse manier van begraven. Daarom zijn er de afgelopen jaren in het hele land natuurbegraafplaatsen opgericht. Dit zijn terreinen waar mensen begraven worden en waar de natuur haar gang mag gaan. Er zijn geen grafmonumenten en de nabestaanden krijgen niet met grafonderhoud. het zijn mooie in de natuur gelegen locaties verspreid over heel Nederland, onder meer in samenwerking met Natuurmonumenten. Op natuurbegraafplaatsen wordt de zekerheid geboden van eeuwigdurend grafrecht. De kosten voor een natuurlijk graf zijn globaal genomen niet veel hoger dan een regulier graf. Op dit moment zijn er een tiental natuurbegraafplaatsen in Nederland. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact opnemen met Natuurbegraven Nederland (NBN).

Afscheidsbijeenkomst op een bijzondere locatie

Het theehuis waar moeder graag kwam, een cultureel centrum, een plek aan het strand of de eigen tuin. Het zijn voorbeelden van plaatsen die steeds vaker worden gekozen als locatie voor een afscheidsbijeenkomst. Door de locatie zelf wordt er al snel een eigen sfeer gecreëerd. Er zijn minder beladen herinneringen aan de locatie en herinneringen kunnen makkelijk stromen. Daarnaast is er vaak ook minder tijdsdruk en beladenheid. Nadelen zijn onder meer dat er qua ondersteuning soms wat minder mogelijk is (denk aan speciale baar, catering, muziek en videomogelijkheden). Ook wordt de locatie in de toekomst meer gekoppeld aan dit speciale moment. Na de plechtigheid wordt de overledene op een andere plek begraven of, al dan niet begeleid door de directe familie, naar het crematorium gebracht. Daar vindt dan bijvoorbeeld een sobere crematie plaats.

Groeiende vraag naar een ecologische uitvaartproducten

De laatste jaren zien we een toenemende vraag naar milieubewuste uitvaarten. Niet alleen milieuvriendelijke uitvaartkisten, maar ook milieuvriendelijk drukwerk, vervoer en zelfs bloemkeuze heeft steeds meer de voorkeur. De term ‘ecologische uitvaart’ suggereert dat gewoon begraven of cremeren slecht voor het milieu zou zijn. Hoewel er zonder meer nadelen kleven aan begraven en cremeren, gaat het niet om een enorme milieubelasting. Begraven kan bodem en water ter plaatse verontreinigen.

De meeste verontreiniging is te wijten aan een aantal verontreinigende stoffen die we in ons lichaam mee dragen. Te denken valt aan vullingen, protheses en in het lichaamsweefsel opgeslagen verontreinigingen zoals dioxines, cadmium en lood. Daarnaast is vooral het materiaal waaruit de kist wordt vervaardigd van belang. Zo zijn er steeds meer modellen Eco uitvaartkisten; kisten van gerecycled karton bijvoorbeeld, of van gedroogde bananenbomen of bamboe. Allemaal volledig natuurlijk afbreekbaar. En vaak nog goedkoper ook bovendien. Al blijft cremeren de allergoedkoopste optie.

Je eigen toespraak op je eigen uitvaart

Niet alleen over de muziek of over de gasten, ook over de toespraak op hun eigen begrafenis willen steeds meer mensen iets te zeggen hebben. Ze willen niet alleen bepalen of er een plakje cake komt, een kroket of een borrel maar ze willen ook vooraf nadenken over de muziek, de gedichten en het beeldmateriaal. Na het schrijven van de eigen rouwcirculaire is het nadenken over de juiste afscheidswoorden een logische volgende stap.

Steeds vaker grijpen mensen daarom ook zelf naar de computer om hun eigen rouw speech te schrijven. Alleenstaanden bijvoorbeeld vragen zich af wie de speech gaat regelen als zij er niet meer zijn en willen daar zelf grip op houden. Anderen ‘zelfschrijvers’ vinden de druk voor de nabestaanden te groot en willen hen niet met een toespraak opzadelen.

Wat wilt u wel en niet op uw uitvaart?

De website ‘watkostdoodgaan.nl’ heeft eind vorig jaar een onderzoek gedaan naar de wensen van de Nederlander rond de uitvaart. Zo heeft ze gevraagd naar de belangrijkste uitvaartwensen. Hieruit een top vijf waarin de catering, locatie, het leiden van de uitvaart door een bekende en de bloemen een belangrijke rol spelen.;

1. Speciale catering (b.v. sushi, tapas of champagne)
2. Een bekende die de uitvaart begeleidt
3. Dat mijn lievelingsbloemen aanwezig zijn
4. Bijzondere locatie (b.v. een bioscoop of iglo)
5. Bijzonder vervoersmiddel (b.v. een fiets of dubbeldekker)

Uiteraard heeft men ook de belangrijkste uitvaartnachtmerries uitgevraagd. Bovenaan staat de angst dat mensen tijdens de uitvaart of de rouwspeech in slaap vallen.

1. Dat mensen in slaap vallen
2. Dat de muziekkeuze niet mijn smaak is
3. Dat mijn naam verkeerd wordt uitgesproken
4. Dat er niemand komt
5. Dat er plakjes cake geserveerd worden

Wilt u meer weten van dit onderzoek dan kunt u hier het hele onderzoeksrapport hier downloaden.

meer ouderen, minder overledenen.

Minder overledenen, meer honderdjarigen

Het aantal overledenen lag in 2014 tweeduizend lager dan in 2013. Per saldo zijn er dus het afgelopen jaar minder mensen overleden. Vooral aan het begin van het jaar was het sterftecijfer laag. In de laatste maanden van het jaar overleden naar verhouding veel mensen. De hoge sterfte hield ook in januari 2015 nog aan. In dezelfde periode was sprake van een griepepidemie. In welke mate deze epidemie ook echt slachtoffers heeft gevraagd en dus bijdraagt aan de hoge sterftecijfers is nog onduidelijk.

Per saldo kennen we per oktober 2014 in Nederland bijna 2.200 inwoners van 100 jaar of ouder, ruim tweemaal zoveel als op 1 januari 2000. Tot 2025 wordt opnieuw een verdubbeling verwacht van het aantal eeuwelingen. Deze toename kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan dalende sterftecijfers op gevorderde leeftijd. Uit tal van onderzoeken blijkt dat 100-plussers opvallend gezond zijn en weinig kampen met chronische ouderdomsziekten. Zo overlijdt minder dan een op de twintig aan kanker.

Honderdplussers vormen daarmee de snelst groeiende leeftijdsgroep in onze samenleving. Naar verwachting zullen er in ons land in 2025 ongeveer 4.500 100-plussers zijn.

Overigens liep in 2014 het aantal geboorten voor het eerst weer op. Hier lijkt sprake van een inhaalslag: vrouwen die door de ongunstige economische situatie het krijgen van babies juist uitstelden, beginnen nu op een wat latere leeftijd aan kinderen. Vooral het aantal vrouwen van boven de dertig dat een kind kreeg, was in 2014 hoog.

herdenken Valentijn

Valentijnsdag herinneringsbijeenkomst

zaterdag 14 februari a.s. is het weer Valentijnsdag. Voor Yarden een aanleiding om een speciale herinneringsbijeenkomst te organiseren op verschillende locaties in het land. Yarden wil hiermee mensen de gelegenheid bieden om hun geliefde te herdenken en daarmee terug te denken aan de persoon die hij of zij was. Zo kunt u hopelijk ervaren dat de liefde mogelijk toch sterker is dan de dood. Meer informatie vind u op de website van Yarden.

Tijdens de Herinneringsweken worden Yarden crematoria en begraafplaatsen omgetoverd tot een bijzondere herdenkingsplaats. Voor u. Om stil te staan bij het afscheid dat u nam van uw dierbare. Wij hopen uw heimwee daarmee een kleine glimlach te kunnen geven.

Om u een idee te geven, kunt u dit fimpje bekijken.

10 zinvolle tips op Slideshare

Een rouwspeech of grafrede is een belangrijk moment in de tijd. Het is een moment voor een toespraak waarbij je de overledene recht wilt doen. Tegelijk zijn er nog zoveel dingen die geregeld moeten worden! Veel meer dan alleen de afscheidsspeech schrijven. Meestal komt het overlijden toch nog onverwacht en is er geen kant-en-klare speech. Uitvaartspeech.nl ondersteunt de nabestaanden met praktische tips, inhoudelijke aanvulling  en veel, heel veel voorbeelden. Een kort overzicht staat nu op Slideshare als presentatie. In deze presentatie staan nuttige aanbevelingen en tips die u hopelijk helpen naar een mooiere afscheidsspeech.


Doodgewoon Uitvaartspeech

Kinderboek Doodgewoon

Sinds eind vorig jaar is bij Museum Tot Zover een expositie van het boek Doodgewoon te zien. Het betreft een voorleesboek waarin één thema centraal staat: de dood. Bette Westera schreef de gedichten, Sylvia Weve maakte de tekeningen. Met haar herkenbare taalgebruik en subtiele luchtigheid weet Westera in haar gedichten een geheel nieuwe dimensie aan de verschillende facetten van de dood te geven. Hoe erg je iemand kunt missen die er niet meer is, waarom ook jonge mensen sterven, en waar iemand naartoe gaat als hij dood is - het komt allemaal aan de orde. Deze gedichten zijn dan ook een mooie aanvulling bij een uitvaartspeech of rouwdienst waar veel kinderen aanwezig zijn. De expositie, bestaande uit twaalf tekeningen en gedichten, is te bezoeken tot en met zondag 22 februari 2015. Het boek is een uitgave van uitgeverij Gottmer.

Will Tura zingt wederom op koninklijke begravenis

Zanger Will Tura, die twintig jaar geleden ook Hoop doet leven zong op de uitvaart van de Belgische koning Boudewijn, heeft dat nummer opnieuw ten gehore gebracht bij het afscheid van diens Fabiola.

"Het kantoor van koningin Fabiola en het kantoor van koningin Mathilde hebben Will Tura gecontacteerd om te zingen op de afscheidsplechtigheid van Fabiola en hij is daar uiteraard op ingegaan", schrijft Het Nieuwsblad. Het optreden van Tura in 1993 was volgens de krant een "een pakkend moment dat in het geheugen gegrift staat van heel wat Belgen." Ook deze keer was het "zeer intens", aldus Tura. Het maakte heel wat emoties los, onder andere bij koning Filip die zijn tranen met moeite kon bedwingen.

"Het eerste stukje heb ik naar naar de koning gezongen, en het tweede naar Fabiola. Dat hielp me, om iets recht vanuit het hart naar haar te zingen. Ik ben blij dat ik hier vandaag heb mogen zingen.", besloot de zanger. De volledige tekst van het lied is als volgt;

HOOP DOET LEVEN

Hij zei hoop doet leven
Zonder hoop kan je niet leven
Maar, er is het volk en je familie
om je heen

Zij zei, hoop doet leven
Je gaat door zolang je kan
Zonder hoop kan je niet leven
Maar er is ook het volk en de familie
om je heen

Hoop, hoop doet leven

Toespraken herdenking MH17

Maandag 10 november was in de RAI in Amsterdam de Nationale Herdenking van de slachtoffers van de rampvlucht MH17. Voor het oog van honderden nabestaanden, leden van het kabinet en het Koninklijk Huis werden verschillende indrukwekkende toespraken gehouden.

Gita Wiegel is de jongste spreekster van deze dag. Gita verloor haar moeder Pris Rangin (33) bij de fatale vlucht. Pris was onderweg naar Bali, waar ze een huisje had gekocht en documenten moest ondertekenen (video komt via EenVandaag en kan vooraf kort reclame bevatten).

sitestat

Andere speeches zoals die van Jacobine Geel, Minister President Mark Rutte en SuzeAnn Bakker staan op de site van de Rijksvoorlichtingsdienst. Suze Ann Bakker verloor haar beide ouders bij de vliegramp. Ze zegt tijdens haar toespraak: "Ondanks dat we ze verschrikkelijk missen, zijn we dankbaar voor wat we nog wel hebben: elkaar en de herinneringen." De letterlijke teksten van de toespraken vindt u hier.