Steen spreken over uitvaart

Bespreken uitvaartwensen blijft lastig

Praten over de uitvaart is nog steeds een beladen onderwerp in Nederlandse huiskamers. En toch, dood gaan we allemaal. Zoveel weten we zeker. Sommige mensen weten dat ze niet lang meer te leven hebben. Voor anderen speelt doodgaan (bijna) niet in het dagelijks leven. Maar bijna iedereen vindt het moeilijk om erover te praten. "De mens is als de dood voor de dood.” Aldus hersenonderzoeker Dick Swaab. Als knipoog naar de discussie over de noodzaak van een inburgeringscursus, pleitte hij al in 2002 in de Gezondheidsraad voor een verplichte 'Uitburgeringscursus' voor alle Nederlanders.

Vorige week kwamen de eerste resultaten naar buiten van de Yarden Afscheidsmonitor. Hieruit blijkt dat het regelen van een uitvaart onnodig zwaar is door het ontbreken van duidelijke uitvaartwensen. Slechts 20% van de respondenten heeft een lijstje opgesteld met de eigen uitvaartwensen. Ruim 20% heeft geen enkel idee over wat er straks met zijn lichaam moet gebeuren. Hoewel steeds meer wordt beweerd dat op de dood geen taboe meer rust, is de praktijk toch vaak weerbarstiger. In de media neemt de aandacht voor het levenseinde zienderogen weliswaar toe. De kijkcijfers zijn hoog. We zien in programma’s als Over mijn lijk en De Kist hoe confrontatie met de dood leidt tot bezig zijn met het leven. Maar in de praktijk blijkt een open gesprek over uitvaartwensen nog steeds erg lastig.

Actief bezig zijn, geeft mensen het gevoel de touwtjes in handen te hebben. We halen kracht en energie uit handelen. Maar als jij of een van je naasten ernstig ziek is, kan in actie komen juist confronterend zijn. Toch kan het voor jezelf of voor je naasten veel rust opleveren als je de zaken geregeld hebt zoals jij ze graag geregeld ziet. Hiervoor bestaat een online checklist waarmee je alles voor jezelf en de famile rustig op een rij kan zetten. Met anderen vervolgens hierover van gedachten wisselen kan inspirerend en informatief zijn: bespreekbaar maken wat je moeilijk vindt, waar je tegenop ziet; een beeld vormen van je eigen uitvaart. Er kunnen allerlei vragen aan de orde komen: Wat past bij je? Wat hoort bij je? Wat vind je belangrijk?

Geplaatst in uitvaarnieuws.