Jawaharlal Nehru direct na overlijden Gandhi

LightoutHet licht is verdwenen uit ons leven is een toespraak die zonder lange voorbereiding is uitgesproken door Jawaharlal Nehru, de eerste premier van India, op 30 januari 1948 naar aanleiding van de moord op Mahatma Gandhi eerder die avond. Jawaharlal Nehru was een naaste medewerker van Gandhi in India’s vrijheidsstrijd. Op het moment van deze beroemde toespraak diende hij als de eerste premier van onafhankelijk India. Het wordt vaak aangehaald als een van de grote toespraken in de geschiedenis.

Vrienden en Kameraden,

Het licht is verdwenen uit ons leven en er is duisternis overal. Ik weet niet wat ik moet zeggen en hoe het te zeggen. Onze geliefde leider, Bapu zoals wij hem noemden, de Vader van de Natie, is niet meer. Misschien zou hij het zelf nooit zo zeggen. Toch zullen we hem nooit meer zien zoals we hem al die jaren hebben gezien. We zullen niet naar hem toe kunnen komen voor advies of om troost bij hem te zoeken, en dat is een verschrikkelijke klap, niet alleen voor mij, maar ook voor miljoenen en miljoenen in dit land. En het is moeilijk om de klap te verzachten door enige raad die ik of iemand anders kan geven.

Het licht is uitgegaan, zei ik, en toch had ik het mis. Want het licht dat scheen in dit land was geen gewoon licht. Het licht dat dit land heeft verlicht voor vele jaren zal dit land ook de komende jaren blijven verlichten, en duizend jaar later. Dit licht zal gezien blijven in dit land en de wereld zal het zien en het zal troost geven aan ontelbare harten. Want dat licht vertegenwoordigde meer dan het directe verleden, het vertegenwoordigde de levende, de eeuwige waarheden, herinnert ons aan de juiste weg, houdt ons af van misstappen en brengt dit oude land naar de vrijheid.

Dit is gebeurd terwijl er nog zo veel voor hem te doen is. We zouden nooit kunnen inbeelden dat hij overbodig was of dat hij zijn taak had afgerond. Maar juist nu, wanneer we worden geconfronteerd met zo veel problemen, is zijn verlies een slag die bijna onmogelijk te dragen is.

Een gek heeft een einde aan zijn leven gemaakt, want ik kan hem alleen maar een gek noemen die dit gedaan heeft. Er is in de afgelopen jaren en maanden genoeg gif verspreidt in dit land en dit gif heeft een effect gehad op de gedachten van mensen. We moeten dit gif onder ogen zien, we moeten dit gif uitroeien, en we moeten alle gevaren die ons bedreigen onder ogen zien, niet abnormaal of slecht, maar op de wijze waarop onze geliefde leraar ons heeft geleerd om dit onder ogen te zien.

Het eerste ding om nu te onthouden is dat niemand van ons zich zal misdragen, omdat hij boos is. We hebben ons te gedragen als sterke en vastberaden mensen, vastbesloten om alle gevaren die ons omringen te weerstaan, vastbesloten om het mandaat uit te voeren dat onze grote leraar en grote leider ons heeft gegeven. We willen ons realiseren, zoals ik geloof, dat zijn geest op ons en ons neerziet en niets zou zijn ziel zozeer mishagen dan om te zien dat wij hebben toegegeven aan kleine daden van enig geweld.

Dat moeten we dus niet doen. Maar dat betekent niet dat we zwak kunnen zijn, want we moeten, sterk en verenigd, opkomen tegen alle problemen die voorliggen. Wanneer we ons verenigen, zullen al onze kleine problemen en moeilijkheden en conflicten eindigen in het licht van deze grote ramp. Een grote ramp is een teken voor ons om te herinneren aan al de grote dingen van het leven en om de kleine dingen waaraan we te veel denken, te vergeten. Door zijn dood laat hij ons denken aan de grote dingen van het leven, de levende waarheid, en als we dat bedenken, dan zal het goed komen met India.

Er is door enkele vrienden voorgesteld om Mahatmaji’s lichaam te balsemen om miljoenen mensen in staat te stellen om hun laatste eerbetoon aan hem te tonen. Maar het was zijn wens, herhaaldelijk uitgesproken, dat zoiets niet zou worden gedaan. Dat hij volledig gekant is tegen elke balseming van zijn lichaam, en dus hebben we besloten dat we zijn wensen moeten volgen ondanks dat in deze kwestie veel anderen anders hebben gewenst.

En dus zal de crematie plaatsvinden op zaterdag in Delhi stad langs de kant van de Jamuna [Jumna] River. Op zaterdagochtend, ongeveer 11:30, zal de baar vanuit Birla House de voorgeschreven weg volgen naar de Jamuna [Jumna] River. De crematie zal plaatsvinden daar rond 4 uur, De locatie en de route zullen worden aangekondigd via de radio en de pers. Mensen in Delhi die hun laatste eer willen bewijzen kunnen zich verzamelen langs deze route. Ik zal niet aanraden allemaal bij Birla House te komen, maar juist om te verzamelen aan beide zijden van deze lange route van Birla House naar de Jamuna River. En ik vertrouw erop dat iedereen daar in stilte blijft zonder enige demonstraties. Dat is de beste en de meest passende manier om hulde te brengen aan deze grote ziel. Ook zal zaterdag een dag van vasten en gebed zijn voor ons allemaal.

Degenen die elders wonen, buiten Delhi en in andere delen van India, zullen ongetwijfeld deel nemen aan dit laatste eerbetoon. Ook voor hen zal dit een dag van vasten en gebed zijn. En op de afgesproken tijd voor de crematie, dat is 16:00 op zaterdag middag, zullen de mensen naar de rivier of naar de zee gaan en aldaar bidden. En wanneer wij bidden is het grootste gebed dat wij kunnen uitspreken is de belofte om ons in te zetten voor de waarheid en de zaak waarvoor deze grote landgenoot heeft geleefd en is gestorven. Dat is het beste gebed dat we hem en zijn nalatenschap kunnen bieden. Dat is het mooiste gebed dat we kunnen geven aan India en aan onszelf.

JAI HIND. [Lang leve India.]